Hakkımızda

YeniHayat Bilişim Teknolojileri A.Ş.

YeniHayat Bilişim Teknolojileri A.Ş.

2007 yılında, YeniHayat Yayıncılık Ltd. kurucu ortaklığında, bilişim sektöründe yeni açılımlar geliştirme isteği ve yaklaşımıyla etkinliklerine başladı.

YHY Ltd. ticari süreçlerini bilişim yoğunluklu olarak yönlendirmeye başlayınca, sadece bilişime odaklanmış bir şirket yapılanmasına gereksinim duyuldu ve bu açılım YHB A.Ş.'nin kurulmasıyla sonuçlandı.

Şirket merkezi olarak Perpa Ticaret Merkezi'nin seçilmesi rastlantısal değildir; YHB A.Ş., yenilikçi düşünce ve yaklaşımlarıyla, barındırdığı potansiyeli henüz ortaya çıkaramadığı düşünülen Perpa'ya, hakettiği güce ulaşma sürecinde destek olabilmeyi istemektedir...

YHB, internet teknolojilerinde yenilikçi olmayı seçerken, uygulama geliştirme, özelleşmiş gereksinimlerin web ortamına aktarılması, klasik iş süreçlerinin internet ortamında yeniden üretilmesi, içerik modelleme sistemleri geliştirme ve online ticarette geliştirici unsurlar hakkında da bu yenilikçi istemlerini sürdürmeye çalışmaktadır.

Bir iş geliştirme ortamı olarak internet için, olabildiğince kullanıcı dostu ve sonuca taşıyıcı çözümlere dönük emek harcayan yaratım ekibimiz, kullanılabilir ve erişilebilir sistem ve servisler üretmeyi sürdürmektedir.

Ülkemizdeki girişimci olanaklarının kısıtlı olmasının da etkisiyle, açık kaynak ve özgür yazılım ürünlerinin kullanımının çeşitli eğitimlerle desteklenmesine enerji harcayan YHB, bu konudaki deneyimlerini sektörün öncü kuruluşlarıyla paylaşmaktadır.

Web Teknololojileri hakkında temel yaklaşımımız şu iki motto ile özetlenebilir:

Eğer aklınıza geldiyse büyük ihtimalle yapılabilir...

Bir işi bir insan yapabiliyorsa, bir bilgisayar yapabilir.